Γαρυφαλλιά Σπύρου

H Γαρυφαλλιά Σπύρου γεννήθηκε το Σεπτέμβριο του 1985 στην Αθήνα και είναι απόφοιτη του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από τον Νοέμβριο του 2011 μέχρι σήμερα είναι δασκάλα Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και έχει εργαστεί σε διάφορους τομείς. Στο επίκεντρο των ενδιαφερόντων της βρίσκονται η κοινότητα των Κωφών, η προσβασιμότητα των ΑμΕΑ και ιδιαίτερα η χρήση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας.

Έχει διατελέσει Σύμβουλος της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος και έχει εργαστεί για 5 χρόνια ως Συντονίστρια της Επιτροπής Νεολαίας της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος. Το 2014–2015 συνέβαλε σημαντικά στην επιτροπή ιστορίας της European Union of the Deaf Youth με έδρα τις Βρυξέλλες, για την καταγραφή της ιστορίας των Ευρωπαίων κωφών. Παράλληλα, εργάστηκε για σύντομο χρονικό διάστημα ως αρμόδια για τα media στο Council of Europe-European Youth Center Budapest.

Έχει συμμετάσχει στην απόδοση της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα ανθρωπινά δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία ως χρήστρια της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) στο Έργο «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού & εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες — Οριζόντια Πράξη» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εδώ και ένα χρόνο δραστηριοποιείται στο Deaf Champions League, στο τμήμα των media, ως παρουσιάστρια και παίρνει συνεντεύξεις σε ποδοσφαιρικούς αγώνες.

Tο TEDxAhens, πιστό στη φιλοσοφία της προσβασιμότητας, υποδέχεται τη Γαρυφαλλιά, η οποία θα μοιραστεί τη δική της εμπειρία σχετικά με τα όρια και την προσβασιμότητα.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.