Σοφία Κουβελάκη

«Τα ασυνόδευτα παιδιά αποτελούν την πιο ευάλωτη ομάδα των προσφύγων και μεταναστών. Οι λόγοι που ταξιδεύουν μόνα τους είναι πολλοί. Πολλά-συνήθως τα μικρότερα σε ηλικία- έχασαν τους γονείς στο δρόμο, άλλα απέδρασαν από εμπόλεμες ζώνες, διωγμούς και καταστάσεις μεγάλης φτώχειας. Όλα αναζητούν απεγνωσμένα ένα καλύτερο μέλλον. 
Ακολουθούν διαδρομές που τρομάζουν ακόμα και τον πιο γενναίο ενήλικα».

Η Σοφία Κουβελάκη είναι Εκτελεστική Διευθύντρια του “The HOME Project”, μιας ΜΚΟ, η οποία παρέχει υποστήριξη, προστασία, εκπαίδευση και υπηρεσίες κοινωνικής ενσωμάτωσης σε ασυνόδευτους ανηλίκους. Παράλληλα, ήταν Υπεύθυνη Προγράμματος του Ιδρύματος Μποδοσάκη για τα ασυνόδευτα ανήλικα, καθώς και αρμόδια για τα προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων.

Επιπλέον, η Σοφία έχει εργασθεί στα Ηνωμένα Έθνη (UN) και τη UNICEF στο τμήμα οικονομικής ανάλυσης και κοινωνικής πολιτικής, καθώς και ως σύμβουλος και ερευνήτρια στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα. Έχει σπουδάσει Οικονομικά και Διεθνείς σχέσεις στο Brown University των ΗΠΑ και έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στη Διεθνή Πολιτική Οικονομία (LSE), καθώς και στα Διεθνή Οικονομικά (Sciences Po Paris). Τέλος, έχει πιστοποιητικό από το πρόγραμμα του Harvard για το τραύμα και την αποκατάσταση των προσφύγων.

Πώς είναι να παλεύεις να δώσεις σε παιδιά το αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα του να ζουν σαν παιδιά; Η Σοφία Κουβελάκη θα βρεθεί στη σκηνή του TEDxAthens για να μοιραστεί μαζί μας τη δική της εμπειρία!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.